Thursday, February 9, 2012

Yashica-24

Så fik jeg taget mig sammen og selv fremkaldt et par ( c41) 120'er film. De 3 første er taget med Yashica-24 og det sidste med Agfa-billy kamera.


No comments: